Links

Dansk Folkehjælp

En frivillig humanitær organisation, som arbejder med international nødhjælps- og katastrofearbejde, socialt arbejde, førstehjælpsundervisning m.m.

BUPL

Forbundet for pædagoger og klubfolk

Børns Vilkår

Børns Vilkår er en uafhængig, humanitær medlemsorganisation, der blev stiftet i 1977. Organisationen arbejder for børns ret til en tryg barndom.


DLO

DLO er interesseorganisation for selvejende, private og kommunale daginstitutioner. Vi rådgiver ledere og bestyrelsesmedlemmer, varetager de selvejende og private daginstitutioners interesser på Christiansborg, arrangerer kurser og konferencer og meget mere.

DUI-LEG og VIRKE

DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende organisation for børn, unge og deres familier. Vores formål er at arbejde for at give børn og unge et godt liv gennem et stærkt demokratisk fællesskab med aktiviteter som den bærende kraft.

FOLA

FOLA er forældrenes landsorganisation. Medlemmer af FOLA er forældrebestyrelser, forældreråd og forældrenævn. FOLA arbejder for en generel bedring af børnenes og børnefamiliernes vilkår i Danmark og for en højnelse af kvaliteten i vores daginstitutioner.

FOA - Fag og Arbejde

Fagforbundet FOA Fag og Arbejde


fobu

Paraplyorganisation for selvejende og private institutioner - der har eksisteret siden 1915.

Red Barnet Ungdom

Red Barnet er en uafhængig børnerettighedsorganisation, der siden 1945 har kæmpet for børns rettigheder med udgangspunkt i FNs Konvention om Barnets Rettigheder. Red Barnet i lever akutte og langvarige forbedringer til børns liv i hele verden. Red Barnet er en del af det internationale Red Barnet, Save the Children.

Ungdommens røde kors

Ungdommens røde kors er en ungdomsorganisation under Dansk Røde Kors.

En række faglige organisationer og interesseorganisationer står bag børnenes grundlovsdag


Dansk Folkehjælp, BUPL, Børns Vilkår, DLO, DUI-LEG og VIRKE, fobu - Paraplyorganisation for selvejende og private institutioner, FOA - Fag og arbejde, FOLA - Forældrenes Landsforening, Red Barnet ungdom, Ungdommens Røde Kors