Værdigrundlag 

Formål og målgruppe 

Formålet med børnenes grundlovsdag er at sætte fokus på børns rettigheder, således at disse sikres og børns opvækstvilkår bliver optimale. 

Organisationerne bag børnenes grundlovsdag vil arbejde for at alle, der træffer beslutninger om børn, både principielt og i det daglige, har børns rettigheder og vilkår som fokuspunkt i deres overvejelser. 

Målgruppen for børnenes grundlovsdags initativet er voksne, der træffer beslutninger for børn; Beslutningstagere i stat og kommuner, medarbejdere i institutioner og skoler samt forældre. 

Barne- og samfundssyn

børnenes grundlovsdags udgangspunkt er at barnet fødes til deltagelse i et samfund, der hviler på demokratiske principper såsom:

fælles socialt ansvar

ytringsfrihed

indflydelse og medbestemmelse

respekt og anerkendelse af individet.

Barnets deltagelse sker dels gennem udvikling af dets evner og muligheder, dels gennem de muligheder og rettigheder samfundet byder. Barnet må ikke stilles ringere end den voksne. 

Børnerettigheder 

børnenes grundlovsdag arbejder for at udfylde og realisere de grundlæggende tanker om børns rettigheder således som de formuleres i FNs børnekonvention. Dette foregår indenfor de rammer, der gives i et højt udviklet og rigt velfærdssamfund som Danmark. 

Barnet har både ret og krav på at blive respekteret som et selvstændigt individ med deraf følgende personlig integritet – ligesom det har ret til den tryghed der ligger i at kunne knytte sig tæt til voksne, der er ansvarlig for barnets opvækst. 

At børn er selvstændige individer bør medføre, at de har ret til:

selv at udtrykke deres behov

indflydelse / medbestemmelse på deres opvækst

et sundt og udviklende psykisk og fysisk ”arbejdsmiljø” i dagpasning og skole

privatliv.

At børn er børn bør medføre, at de har ret til:

omsorgsfulde og kærlige voksne, som påtager sig ansvaret for deres barndom og opvækst

beskyttelse mod at skulle påtage sig ansvaret for egen situation eller for de voksne

fællesskab med jævnaldrende og voksne, integration i familie og samfund.

En række faglige organisationer og interesseorganisationer står bag børnenes grundlovsdag


Dansk Folkehjælp, BUPL, Børns Vilkår, DLO, DUI-LEG og VIRKE, fobu - Paraplyorganisation for selvejende og private institutioner, FOA - Fag og arbejde, FOLA - Forældrenes Landsforening, Red Barnet ungdom, Ungdommens Røde Kors