Tidligere års arrangementer

 

Den 4. juni er det børnenes grundlovsdag. Det besluttede en række fagforeninger og organisationer på børneområdet helt tilbage i 1996. Børnenes grundlovsdag fejres dagen før den ”rigtige” Grundlovsdag. Børnene, siger også noget om, at der er de små – børnene – det hele handler om. På grundlovsdag markerer vi de rettigheder, vi har som borgere i Danmark. På samme måde handler børnenes grundlovsdag om rettigheder – børnerettigheder. Desværre må vi endnu nøjes med at markere behovet for børnerettigheder. Men vi ser frem til den dag, hvor vi i lighed med selve Grundlovsdag kan fejre rettighedernes gennemførelse.

Ind til videre er børnenes grundlovsdag børnepolitikkens dårlige samvittighed. Men vi bruger ikke løftede pegefingre til at formidle vores budskaber. Børnenes grundlovsdag er den venlige, positive og humoristiske markering af, at meget kunne gøres anderledes og bedre på børneområdet. Ved den årlige festligholdelse af børnenes grundlovsdag har vi altid blandet sjov og alvor, underholdning og politiske taler. Børnene har også været talstærkt repræsenteret, når vi har fejret børnenes grundlovsdag, børnenes grundlovsdag er nemlig ikke bare voksensnak om børn.

Børnenes grundlovsdag fejres hvert år med et større centralt arrangement i København og med forskellige lokale initiativer.

23 års centrale arrangementer

23. år 2018

Temaet er Børns ret til leg og fællesskab - Dagen fejres rundt om i Danmark bla. i Hans Tausens Park Nørrebro, i Århus, Odsherred, Gedved, Thisted, Gentofte, Vesthimmerland, Norddjurs, Høng og Esbjerg. En gruppe børn og voksne drog til Christiansborg for at mødes med Folketingets Tværpolitiske Børnenetværk, her blev bogen Børnenes grundlov skabt.


22. år 2017

Temaet er retten til et godt børneliv. Dagen fejres mange steder i landet. Efter en dejlig dag i Hans Tavsens Park på Nørrebro drog en gruppe børn og voksne fra Børnenes Grundlovsdag til Christiansborg, hvor de sammen med Folketingets Tværpolitiske Børnenetværk pyntede et ’rettighedstræ’. Alle Folketingets medlemmer var inviteret til at deltage og rigtig mange mødte op og talte med børnene om børns rettigheder og lavede rettighedskort til træet


21. år 2016

Temaet er børns rettigheder. Parken har bla. en rettighedscafe, og børnenes ønsker rettighedstræet bliver om eftermiddagen overrakt til minister Ellen Thrane Nørby. Udover det leges der, synges og males. Der er også mange lokale arrangementer rundt om i landet.


20. år 2015

Temaet for sommerens arrangement er barnets ret til at være borger. Jubilæumsarrangementet holdes hos Statens Museum for Kunst, og der afholdes næsten 20 lokale arrangementer rundt omkring i Danmark.


19. år 2014

Temaet for sommerens arrangement i Hans Tausens Park Alle børn har ret til leg, kultur og fritid - Der synges og danses tigerdans, leges og spilles musik - og stor garnskulptur opbygges.


18. år 2013

Temaet for sommerens arrangement i Hans Tausens Park er børns ret til læring. Der læres nye sange og danse, der læres at spille musik og males, og der læres også at blæse kæmpe store sæbebobler.

17. år 2012

Temaet for sommerarrangementet er Børns ret til fantasi og kreativitet. Der leges, danses, synges og males i Hans Tavsens park, og der er opbygget en spændende sansesti.

Temaet for Vinterens konference er Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel. Kan en legeplads være for sikker? Hvordan skaber vi trygge og værdige rammer for alle børn samtidig med, at vi giver flere og flere af dem diagnoser? Og hvordan fylder vi rammerne ud i praksis, så tryghed og trivsel bliver reel.

16. år 2011

Temaet er alle børn har ret til fælleskaber. Sommerarrangement i Hans Tavsens Park med fællessang og fælleslege. Mikkel Kruger fra DR's sommersumarum underholder. Solen skinner og vi synger, maler og leger - til slut sender vi balloner til vejs.

Vinterkonferencen handlede om Børns ret til fantasi og kreativitet og havde oplæg fra DR Ramasjang, institutionsledere og pædagoger.

15. år 2010

Temaet er alle børn har ret til fælleskaber. Sommerarrangement i Hans Tavsens Park byder på fællessang og fælleslege. Børnene kan lave et fælles kunstværk, og Mikkel Kruger fra DR's sommersumarum underholder. Arrangementet afsluttes ved at vi sender 600 balloner til vejs.

Vinterkonferencens tema var "Alle børn har ret til fællesskaber".

I FN's børnekonvention står der, at børn har ret til et godt børneliv. Et godt børneliv indbefatter også, at børn har ret til fællesskaber.

Fællesskaber Giver børnene sociale oplevelser og erfaringer, hvor de bliver set, hørt og føler sig værdsat. Fællesskaber er det rum, hvor børnene udvikler sociale kompetencer og tilegner sig demokratiske spilleregler. I sociale fællesskaber lærer børn sig selv at kende og udvikler deres identitet i relation til andre. Fællesskaber er vigtige for bønenes udvikling og fremtidige måde, at møde verden på.

14. år 2009

Årets tema var "Børns ret til at lege". Og leget blev der, da ca. 600 børn fra Københavns området og inviterede fra de nærmeste asylcentre samledes på Hans Tavsens Plads på Nørrebro i København.

Der var mange forskellige sjove og skøre legeaktiviteter, som børnene kunne boltre sig med. Derudover sørgede trylle- og ballonkunstnerne Lasse og Lasse for, at der blev tryllet og lavet ballondyr til alle børnene. Der var ikke tvivl om, at alle havde en herlig dag i Hans Tavsens park.

Udover dette arrangement var der en række lokale  grundlovsdagsarrangementer rundt om i landet.

”Lille grundlovsdag” afholdt endnu en gang med stor succes vinterkonference; - denne gang under overskriften ”Børn har ret til leg”. Børn har ret til leg, er en del af ordlyden i artikel 31 i FN’s Børnekonvention, som havde 20 års fødselsdag i november 2009.

13. år 2008

Tema: Alle børn har ret til at blive hørt. Igen i år et brag af en fest i Hans Tavsensparken. I strålende sol fik alle børn mulighed for at udtrykke sig gennem mange forskellige aktiviteter. Sammen med Chapper skrev børnene en sang, med STOMP- gav børnene den gas og blev hørt med klap, sang og spil på skraldespande. I talehjørnet kunne børnene råbe de voksne op, og i en anden workshops kunne de udtrykke deres mening ved at tegne, male og skrive. Derudover var der teaterværksted, masser af sjove legeredskaber og spil, Kan vi lukke munden på dig? med ”Hold kæft” bolsjer. og tipskuponen ”Hvad mener du”. Ikke mindst var der musik og underholdning på scenen formiddagen igennem.

Vinterkonferencen blev afholdt på Christiansborg. Alle i danmark har ret til at ytre sig – også vores børn, men har de egentlig noget at skulle have sagt og lytter vi til, hvad de siger? FN´s børnekonvention beskriver, at børn har ret til at have deres egen mening, ret til at give udtryk for deres egen mening. Men hvor gode er vi egentlig til, at inddrage og spørge børnene hvad de ønsker? Hvordan ser det ud med de mange flotte børne- og ungdomspolitikker, som kommunerne har lavet.

12. år 2007

Åbningstalen blev holdt af af Jytte Abildstrøm, og dagen bød på bl.a.: Rytmisk Afrikansk dans, Masse af sjove idrætslege og festlige hoppeborge. Workshops med aktiviteter med og om naturen og "Bliv klog på Sund mad på den sjove måde". Musikværksted hvor instrumenterne var spande, madpapir, dåser og meget andet. Sange og sanglege Alle børn fik udleveret en farverig  lillegrundlovs kasket. Dagen sluttede af med en sund madpakke og på trods af vådt vejr havde alle børn en fantastisk dag.

På vinterkonferencen var temaet stadig Børns ret til sundhed, trivsel og udvikling.

11. år 2006

Med fokus på at alle børn har ret til oplevelser, markerede vi den 11. ”lille” grundlovsdag ved at lave en ”markedsplads” med gratis underholdning, aktiviteter og oplevelser for børn. Arrangementet fandt sted i Hans Tavsens Park på Nørrebro torsdag den 1. juni kl. 09.30 – 13.00.

Nytter det noget? Hvis alle de løfter, der blev givet i forbindelse med folketingsvalget i 2005, bliver indfriet, går Danmarks børn og unge en lykkelig tid i møde.

Vinterkonference Tema: Børn og fattigdom

10. år 2005

Jubilæumsfest på Christiansborg Slotsplads, hvor bl.a. Vesterbro Ungdomsgård og Sebastian Klein underholder. Familieminister Lars Barfoed og Klaus Wilmann, formand for Børnerådet er blandt talerne.

 

9. år 2004

Fest på Borups højskole, hvor temaet var ”Rummelighed i børnehøjde”. Et panel bestående af en børneforsker, en filosof, en børneorganisationsmand og en daginstitutionsleder gav deres bud på, hvordan rummelighed og bredde i børnegrupperne sikres på skoler og institutioner. Derefter bølgede debatten og vi sluttede med børnegrundlovstale.

8. år 2003

Fest på Borups Højskole med temaet ”Børns ret til et mobbefrit liv”. Et par hundrede skoleelever fra hele landet bidrog med erfaringer om mobning og med bud på løsninger på problemet. Forfatteren Maria Hirse fortalte om egne erfaringer med mobning. Lærer og psykolog Helle Højbjerg redegjorde for vores viden om mobning. 


7. år 2002

Fest på Christiansborg – tema om ”Børn og integration”. Politikere og organisationsfolk diskuterede med hinanden og med integrationsminister Bertel Haarder. Børn og unge fortalte om deres erfaringer med god og dårlig integration. Skuespilleren Andrea Vagn Jensen læste ”Den grimme ælling” og Tom McEwan holdt årets festtale.

6. år 2001

Fest på Christiansborg, hvor vi fulgte op på år 2000-konferencen om ”Kvalitet i børns liv”. Ligestillingsminister Lotte Bundsgaard talte om dette emne og forfatteren Bente Schwartz causerede over begrebet TID. Vi uddelte præmier til skoler og daginstitutioner, der havde vundet vores konkurrence om at sætte ord og billeder på deres ideer om det gode børneliv. En tryllekunster sendte endnu flere bolde – og balloner - i luften. I forlængelse af arrangementerne og temaerne for år 2000 og 2001 udarbejdede vi et egentligt værdi-grundlag for ”lille” grundlovsdag.

5. år 2000

Temaet var kalitet i børnsliv. Der blev afholdt en konference på Christiansborg. Børneforskere, politikere og pædagogisk personale kommenterede i oplæg og videooptagelser med interview med børn deres holdninger til et godt børneliv. Tid, og tid nok med voksne var det mest markante budskab fra børnene.

4. år 1999

Fest på Christiansborg med tema om ”Børns ret til indflydelse”. Præsentation af ny CD med sangen ”Vi har ret” (skrevet af Holger Bech og sunget af elever fra Sejergaardsskolen). Børnerådsformand Per Schultz-Jørgensen holdt tale. Teatergruppen ”FairPlay” optrådte for børn og voksne. Og afslutningsvis sendte ”lille” grundlovsdag” sin egen hilsen til storebror, Grundlovsdag, der dagen efter fejrede sin 150-års-fødselsdag på Himmelbjerget. 

3. år 1998

Fest på Christiansborg med tema om ”Børns indflydelse på eget miljø”. Projektet EDISO (”Elevernes deltagelse i sikkerhedsorganisationen”) vandt vores konkurrence om indflydelse til børn og Roskilde kommune fik årets pris for sin opbakning til projektet. Bedriftssundhedstjenesten (BST) fremlagde undersøgelse om børns ”arbejdsmiljø” og justitsminister Frank Jensen talte om børns rettigheder. Børn fra Fritidshjemmet ”Trommen” underholdt forsamlingen.

2. år 1997

Fest på Christiansborg, hvor CD’en ”Den eneste barndom jeg får” (skrevet af Ivan Pedersen, sunget af Alberte), blev præsenteret. Socialminister Karen Jespersen talte om børnerettigheder og det samme gjorde børneborgmester i Horsens, Dennis Holst Mortensen. Aaskov kommune blev kåret som Danmarks mest børnevenlige kommune, fordi kommunen sikrede god plads til børnene i daginstitutionerne. Jesper Klein fortalte sjove historier.

1. år 1996

Fest i Pumpehuset, hvor temaet var plads (m2) til børn. Flere forbundsformænd krævede i deres taler bedre forhold for børn. Kommunernes Landsforening (KL) fik – galgenhumoristisk og ironisk – en pris (”De gyldne bamser”) for deres arbejde med at få så mange børn som muligt ind på den trange plads i institutionerne.

En række faglige organisationer og interesseorganisationer står bag børnenes grundlovsdag


Dansk Folkehjælp, BUPL, Børns Vilkår, DLO, DUI-LEG og VIRKE, fobu - Paraplyorganisation for selvejende og private institutioner, FOA - Fag og arbejde, FOLA - Forældrenes Landsforening, Red Barnet ungdom, Ungdommens Røde Kors