Links

 

Dansk Folkehjælp
En frivillig humanitær organisation, som arbejder med international nødhjælps- og katastrofearbejde, socialt arbejde, førstehjælpsundervisning m.m.

 

BUPL
Forbundet for pædagoger og klubfolk

Børns Vilkår
Børns Vilkår er en uafhængig, humanitær medlemsorganisation, der blev stiftet i 1977. Organisationen arbejder for børns ret til en tryg barndom.

Dansk Legeplads Selskab

Dansk Legeplads Selskab (DLS) er et tværfagligt, erfarings- og videnbaseret netværk af mennesker, som arbejder for at give børn bedre udendørs legemuligheder.

Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.


DUI-LEG og VIRKE
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der samarbejder med forældre og andre, på arbejderbevægelsens demokratiske, socialistiske idégrundlag.

FOLA
FOLA er forældrenes landsorganisation. Medlemmer af FOLA er forældrebestyrelser, forældreråd og forældrenævn. FOLA arbejder for en generel bedring af børnenes og børnefamiliernes vilkår i Danmark og for en højnelse af kvaliteten i vores daginstitutioner.

 

FOA - Fag og Arbejde
Fagforbundet FOA Fag og Arbejde

 

Foreningen grønlandske børn

Foreningen Grønlandske Børn gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge

Frie Børnehaver og fritidshjem
Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem er en organisation der siden 1937 har stiftet mange institutioner, som i dag alle er selvejende med egen bestyrelse.

Institut for menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder (IMR) blev i 1987 oprettet som Det Danske Center for Menneskerettigheder ved en folketingsbeslutning. I 2002 blev IMR etableret som en national menneskerettighedsinstitution via lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder jf. lov nr. 411 af 6.6.2002. I loven står bl.a., at instituttet skal være et stærkt center for indsamling, udvikling og formidling af viden om menneskerettigheder, både i forhold til danske, europæiske og internationale forhold

IRMA har venligst sponsoreret frugten og arrangeret en tegnekonkurrence til børnene i Hans Tausens Park - TAK

Lokk
Landsorganisation af kvindekrisecentre er en interesseorganisation, hvis overordnede formål er at synliggøre og styrke det enkelte krisecenters arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vol mod kvinder og deres børn.

Red Barnet
Red Barnet er en uafhængig børnerettighedsorganisation, der siden 1945 har kæmpet for børns rettigheder med udgangspunkt i FNs Konvention om Barnets Rettigheder. Red Barnet i lever akutte og langvarige forbedringer til børns liv i hele verden. Red Barnet er en del af det internationale Red Barnet, Save the Children
.

Ungdommens røde kors
Ungdommens røde kors er en ungdomsorganisation under Dansk Røde Kors
.

 

 

En række faglige organisationer og interesseorganisationer står bag børnenes grundlovsdag.

Dansk Folkehjælp, BUPL, Børns Vilkår, Dansk Legeplads Selskab, Det Centrale Handicapråd, DUI-LEG og VIRKE, FOA - Fag og arbejde, FOLA - Forældrenes Landsforening, Foreningen Grønlandske Børn, Frie Børnehaver og Fritidshjem, LOKK, red Barnet ungdom, Ungdommens Røde Kors, Institut for menneskerettigheder


 

 

 

 

www.boernenesgrundlovsdag.dk