Lokale arrangementer

 

Se indbydelse til de lokale arrangementer sommeren 2014

 

Sideløbende med de centrale arrangementer har der hvert år været afholdt en række lokale arrangementer rundt om i landet. De enkelte år har kunnet byde på mellem 10 og 30 lokale initiativer, hvor fra omkring 50 og helt op til 800 børn har deltaget. Arrangementets størrelse er imidlertid ikke afgørende. Det vigtige er, at der er lokal opbakning til børnenes grundlovsdag og til at sætte børns rettigheder på dagordenen mange steder i landet.

 

I starten var det muligt at få tilsendt en aktivitetsmappe med gode ideer til, hvad en lokal børnenes grundlovsdag kunne indeholde. Forslagene var bl.a.: Børnebyråd, Årets børneven, Barn-dom-stolen, udstilling af børnekunst og en generel opfordring til at hejse flaget på dagen. Mens de centrale arrangementer har taget udgangspunkt i et aftalt tema, blev der lagt op til, at de lokale arrangementer kunne afspejle forholdene for børn i den enkelte kommune.

 

De lokale arrangementer har alle på hver deres måde været en festligholdelse af børnenes grundlovsdag med bl.a. underholdning, spisning og saftevand. Men der har også været arrangementer, hvor børn f.eks. har haft mulighed for at stille spørgsmål til politikere, der er blevet holdt politiske børnetaler og kommunens ”børneven” er blevet kåret. Konkret har eksempelvis et fritidshjem brugt børnenes grundlovsdag til at komme med et bud på, hvad en børnekonvention burde indeholde, ligesom mange skoler et år beskæftigede sig med børnenes arbejdsmiljø. Den skole, der havde gjort mest, også i forhold til at inddrage børnene, blev inviteret med til det centrale arrangement på Christiansborg, hvor de fik overrakt en præmie.

 

De lokale arrangementer udgør en meget betydningsfuld del af markeringen af børnenes grundlovsdag. Vi vil derfor arbejde for, at der i de kommende år er endnu flere, der vil sætte lokale initiativer i gang den 4. juni. Jo flere der er med, jo mere gør vi det synligt, at selv om langt de fleste børn i Danmark har det godt, er det ikke altid godt nok.

 

Kontakt
Hvis I vil arrangere et lokalarrangement kan I kontakte vores sekretariat for lokalarrangementer: Forældrenes Landsforening på fola@fola.dk
Efterhånden som vi får tilbagemeldinger fra grupper, der afholder lokalearrangementer, kan I læse om dem på hjemmesiden.

 

Forslag til lokale aktiviteter
Her kan du hente en pdf-fil med ideer til lokale initiativer


Se film fra lokalt arrangement i ølstykke sommer 2012

 

En række faglige organisationer og interesseorganisationer står bag børnenes grundlovsdag.


 

Dansk Folkehjælp, BUPL, Børns Vilkår, Dansk Legeplads Selskab, Det Centrale Handicapråd, DUI-LEG og VIRKE, FOA - Fag og arbejde, FOLA - Forældrenes Landsforening, Foreningen Grønlandske Børn, Frie Børnehaver og Fritidshjem, LOKK, red Barnet ungdom, Ungdommens Røde Kors, Institut for menneskerettigheder

www.boernenesgrundlovsdag.dk